PODZIĘKOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLENICACH ZA WŁĄCZENIE SIĘ W AKCJĘ BOHATERON