SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VIII odbędzie się w dwóch terminach:

 • 9 marca 2020 r. o godz. 12.50. – klasy VII-VIII w budynku przy ulicy Sobieskiego,
 • 11 marca 2020r. o godz. 8.30 – klasy IV-VI w budynku przy ulicy Żeromskiego.

 Przesłuchania konkursowe  odbędą się w szkolnej bibliotece.

Uczestnicy przygotowują repertuar do jednej, wybranej formy konkursu.

 1. Turniej Recytatorski – repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki.

Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 5 minut.

 1. Turniej Wywiedzione ze Słowa :
 • repertuar obejmuje dowolny tekst (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
 • forma prezentacji powinna zostać wzbogacona o dodatkowe elementy (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy).

Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 7 minut.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Dodatkowo w turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględni:

 • celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii i innych elementów wspomagających interpretację),
 • kompozycję sceniczną występu.

Zgłoszenia do szkolnego konkursu należy dostarczyć do dnia 4 marca 2020r. do pań: Anny Pitak i Moniki Lemaniak (klasy VII-VIII) oraz pań: Lucyny Tondery i Urszuli Morawskiej (klasy IV-VI).

Zwycięzcy konkursu wezmą udział w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji 2020 r.