KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ Z ŻYCZENIAMI W JĘZYKU NIEMIECKIM

Regulamin konkursu

„Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”

rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

Regulamin określa: cel konkursu, tematykę, czas trwania, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria oraz sposób oceny prac i formy ogłaszania wyników.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

 1. Celem konkursu jest:
 • Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim.
 • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału artystycznego uczniów oraz ich umiejętności językowych.
 • Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 1. Tematyka konkursu: „Kartka bożonarodzeniowa z życzeniami w języku niemieckim”
 1. Czas trwania konkursu: 02.12.2019 r. – 19.12.2019 r.
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez ucznia pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 19.12.2019 r.
 1. Praca powinna spełniać następujące kryteria:
 • Kartka powinna nawiązywać tematycznie do symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz zawierać życzenia w języku niemieckim.
 • Uczniowie powinni przygotować kartki w formacie A4 lub A5
 • Kartki bez treści w języku niemieckim nie będą brały udziału w konkursie.
 • Ocenie będzie podlegała poprawność językowa oraz oryginalność i estetyka wykonania.
 • Podpisane kartki ( imię, nazwisko, klasa) należy przekazać do czwartku 19.12.2019r. do nauczycielki języka niemieckiego: pani Edyty Baranek lub do wychowawcy klasy ( z prośbą o przekazanie pani Edycie Baranek).
 • Praca powinna zostać wykonana ręcznie, samodzielnie przez jednego autora.
 • Powyższe punkty stanowią również kryteria oceny pracy.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Ogłoszenie wyników: 13.01.2020 r. na stronie internetowej szkoły.

Skład komisji konkursowej: p.E. Baranek, p.A. Pardyak

 

Organizator konkursu: mgr Edyta Baranek