MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KOMUNIKAT

Przypominamy, że w dniu 15 października o godzinie 13:00 odbędzie się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Bardzo prosimy o dostarczenie zgód rodziców na udział w konkursie do piątku (11 października) do nauczyciela j. angielskiego lub sekretariatu SP1 (dotyczy klas pani J. Słowik). Uczniowie, którzy nie przyniosą zgody w w/w terminie, zostaną skreśleni z listy uczestników.

Organizatorzy