Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu jutrzejszym w naszej szkole odbędzie się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas IV – VI przystąpią do egzaminu, który będzie sprawdzał jej znajomość. Wszyscy, którzy bezbłędnie odpowiedzą na pięć pytań otrzymają certyfikat „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.  Każda klasa będzie proszona o wyjście na danej lekcji na hol.

1 lekcja: 4b, 5b, 6e

2 lekcja: 4a, 5c, 6c

3 lekcja: 4c, 5f, 6a

4 lekcja: 5d, 6f

5 lekcja: 4d, 5e, 5a

6 lekcja: 6d, 6b

Jeżeli na podanej lekcji nie uda się wszystkim zdać egzaminu klasa będzie proszona na kolejnej lekcji, dlatego podział może ulec zmianie.