KOMUNIKAT

W okresie wakacji (tj.od 01 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.) teren szkolny dla mieszkańców dostępny w godzinach od 8.00 – 20.00. Opieka na boiskach od godz.14.00 – 20.00.