SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE DLA KLAS IV -VI

W dniu 17.05.2019 roku odbyła się prelekcja dla uczniów prowadzona przez pana Marka Szczotkowskiego, specjalistę ds. nieletnich, byłego policjanta i psychoedukatora.
Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu na temat „Porozmawiajmy o przemocy i agresji oraz o mechanizmach i silach napędzających zachowania przemocowe ”.

Uczestnicy zostali zapoznani z problemem przemocy. Uświadomili sobie kiedy i dlaczego zachowujemy się agresywnie. Prowadzący zapoznał młodzież z odpowiedzialnością karną nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy oraz kto odpowiada i w jakim zakresie stosowane są kary i środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich. Uświadomił jaka jest skala zjawiska przemocy i agresji oraz, że każdy może stać się sprawcą jak również ofiarą. Podpowiadał jak zastąpić zachowania przemocowe i co zrobić, aby stosować te zamienniki. Było także na temat sił wzmacniających przemoc, czyli kilka słów na temat alkoholu, środków psychoaktywnych i środków masowego przekazu (zamiennie) oraz o uzależnieniu od nośników informacji, cyberbuling – czyli przemocy w sieci. Na koniec prowadzący podpowiadał co zrobić, aby nie stać się ofiara przemocy.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie odpowiadali na pytania. Oby wyniesione informacje były dla nich lekcją przestrogi.

Beata Pacek -pedagog szkoły