4. SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY dla uczniów kl. IV -VIII

ETAP I

Uczniowie wykonują prace przedstawiające wskazany tekst literacki zapisany w języku polskim (tekst poniżej). Dopuszcza się odwzorowanie dowolnych krojów pisma nowożytnego pochodzących z łacińskiego kręgu kulturowego.

Wymagania dotyczące prac uczniów w I etapie konkursu:

– obowiązkowy format – A4 – gładki papier (bez linii lub kratki),

– technika wykonania – dowolna (praca wykonana piórem),

– wielkość liter – dowolna (wskazana dbałość o właściwe rozplanowanie tekstu).

Prace dostarczać do p. Moniki Lemaniak lub p. Izabeli Leżańskiej w dniach 22-24 V 2019 roku. Teksty należy opisać na odwrocie, podając imię i nazwisko, klasę. Zostaną one ocenione przez Komisję Konkursową i zakwalifikowane do II etapu konkursu.

ETAP II – 27 V 2019 (poniedziałek)

Zadaniem uczniów – laureatów I etapu konkursu, będzie zapisanie krótkiego (prostego pod względem ortograficznym) tekstu literackiego. Zostanie on w formie wydruku przekazany uczniom do przepisania. Następnie uczestnicy otrzymają odpowiednią ilość czasu na właściwy zapis tekstu i jego rozplanowanie. Prace będą wykonywane na gładkim papierze z użyciem pióra . (Uczeń powinien posiadać własne pióro, liniuszki przekażą organizatorzy.)

Oceniając prace w I i II etapie konkursu, komisja będzie przyznawać punkty, biorąc pod uwagę:

– ogólne wrażenie estetyczne, czytelność pracy,

– spełnienie wymogów konkursowych,

– rozplanowanie tekstu, kształt liter, ich właściwe proporcje,

– płynność pisma i estetykę połączeń literowych oraz poprawność ortograficzną.


Tekst do przepisania

 

Jan Kasprowicz Nad przepaściami

 

Na stromych stokach lśnistych gór,

Wsparty o głaźne ściany,

Śni, marzy, drzemie cichy bór,

W błękitne mgły odziany.

 

Czasem się ozwie dusza drzew

I z cicha coś poszepce,

Gdy je pogładzi cichy wiew,

Co skalne trawy depce.