SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W dniu 26.03 2019 roku w szkole została przeprowadzona pogadanka z pokazem multimedialnym dla uczniów klas IV i V przez funkcjonariuszy Policji asp. Tomasza Michalskiego, sierż. sztabowego Bartosza Gorczycę, oraz sierż. Mariolę Krupę. Wizyta wpisuje się w cykl działań wychowawczych szkoły i służy zapoznaniu młodzieży z obowiązującym prawem. Tematem przewodnim była odpowiedzialność karna wobec przemocy rówieśniczej oraz czynów świadczących o demoralizacji. Funkcjonariusze zapoznali młodzież z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Ponadto wyjaśnili jaką ponoszą odpowiedzialność, jakie błędy mogą popełnić oraz jakie są konsekwencje niewłaściwych zachowań także w późniejszym wieku.

Na koniec prowadzący uświadomili uczniom, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie oraz, że na co dzień mogą liczyć na pomoc dorosłych pracujących w szkole oraz na policji.

Dziękujemy funkcjonariuszom dzielnicowym za współpracę, za zaangażowanie oraz pomoc w kształtowaniu, bezpiecznych, prawidłowych zachowań uczniów.

Beata Pacek – pedagog szkoły