KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ DLA KLAS IV-VI

Zapraszamy do udziału w konkursie dla klas IV-VI na „Najładniejszą kartkę wielkanocną”. Poniżej przedstawiamy warunku uczestnictwa w konkursie. 

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych,
– stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6, która może łączyć różne techniki i materiały (wykluczane prace z elementami z plasteliny). Do dekoracji należy wykorzystać  zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie wykonane elementy.
  2. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
  3. Prace uczestników należy dostarczyć podpisane ołówkiem na tylnej stronie kartki.
  4. Kartki oddane na konkurs przechodzą na kiermasz, który odbędzie się w Szkole.
  5. Prace należy dostarczyć do Patrycji Szlachetka-Stanach i Tomasza Biel do dnia 29 marca 2019r.

Ocenie będzie podlegać:

– zgodność z tematem
– kreatywność i wyobraźnia
– estetyka wykonania