WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY „NA RATUNEK ZIEMI”

Temat konkursu: „TAJEMNICE ZIÓŁ”.

Konkurs obejmuje kategorie:

  • prace płaskie (format A3, technika dowolna)
  • prace przestrzenne (maksymalne wymiary: 30cmx30cmx30cm, technika dowolna)
  • prace literackie-opowiadanie (1 strona A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1.5)
  • jedno zdjęcie (format A4)
  • film (format .mp4, czas max. 5 minut)

Uczeń może wziąć udział tylko w jednej wybranej kategorii konkursu.

Autorem jednej pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.

Prace należy oddać do 28 lutego 2019 r.

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do p. Eweliny Zlezarczyk w terminie do 21 lutego 2019 r.

Wszystkie prace konkursowe: plastyczne, literackie, filmowe i fotograficzne muszą być opisane na odwrocie zgodnie z podanym wzorem metryczki:

Kategoria: ………………………………………..………..………………

Imię i nazwisko:…………………….……………………………………..

Klasa: ………………………………………………………………….…..

Szkoła: ………………………..…………………………………………….

Opiekun: ……………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………….


Szczegółowy regulamin konkursu – kliknij tutaj.


wpisu dokonał Paweł Biela