INFORMACJA O KONKURSIE KOLĘD 2018

Samorząd Uczniowski wraz z klasą 3c organizuje kolejną edycje Konkursu Kolęd i Pastorałek. Odbędzie się on tuż przed świętami. Klasy 3 gimnazjum oraz 8 i 7 szkoły podstawowej są zobowiązane do przygotowania dwóch utworów (kolęd lub pastorałek) w języku polskim i przedstawienia ich podczas eliminacji.

Za zgodą Przewodniczącego SU w eliminacjach mogą też uczestniczyć klasy młodsze. Nie wymaga się od uczestników pamięciowego opanowania tekstu (można śpiewać z tekstem), pod warunkiem, że nie zaburzy to wrażenia artystycznego całego występu.

Za zaangażowanie większości uczniów z klasy reprezentacja otrzymuje dodatkowe punkty. Można je zdobyć również za instrumenty muzyczne, elementy gry aktorskiej, przebrania, umiejętności wokalne,  odpowiedni dobór repertuaru i własną jego interpretacje oraz za ogólne wrażenie artystyczne. Występ należy zakończyć życzeniami. Dla zwycięzców przewiduje się nagrody. Regulamin oraz karta oceny wraz z rozkładem punktów w załącznikach.


Regulamin konkursu kolęd 2018 – kliknij tutaj.

Karta oceny konkursu kolęd 2018 – kliknij tutaj.


Serdecznie zachęcam klasy, aby aktywnie zaangażowały się w przygotowanie występu i w ten sposób kultywowały tę piękną tradycję!

Przewodnicząca SU

Martyna Stokłosa 


wpisu dokonał Paweł Biela