WYCIECZKA DO KRAINY KSIĄŻEK

W ostatnich dniach października  uczniowie klas pierwszych  zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej,  gdzie odbyło się „ Pasowanie na czytelnika”. Nauczycielki biblioteki wraz z  uczniami należącymi do koła recytatorskiego klas młodszych przygotowały przedstawienie i przeprowadziły pasowanie. Głównym celem uroczystości było zachęcenie dzieci do czytania oraz do korzystania ze  zbiorów biblioteki.

Akt pasowania został poprzedzony  inscenizacją pt. „Wycieczka do krainy książek”, w której wykorzystano różnorodne rekwizyty oraz prezentację multimedialną. Na jej podstawie przeprowadzono  konkurs  sprawdzający wiedzę na temat znajomości bajek i baśni dla dzieci. Nauczycielki biblioteki zapoznały  nowych czytelników ze sposobem wypożyczania książek.  Pierwszoklasiści na pamiątkę otrzymali  kolorowe zakładki i złożyli swój podpis za pomocą „paluszkowej pieczątki”  potwierdzający przyjęcie w poczet czytelnika.

Z wyprawy do krainy książek uczniowie wracali uśmiechnięci. Każdy trzymał w ręce pierwszą książkę. Mamy nadzieję, że zostaną wiernymi czytelnikami, a zapału starczy im na długo.