PRÓBA BICIA REKORDU POLSKI W NAJDŁUŻSZYM ŁAŃCUCHU Z OSÓB W ODBLASKACH

W czwartek 25.10.2018 podjęliśmy próbę pobicia rekordu Polski w tworzeniu  „Najdłuższego Łańcucha z Osób w Odblaskach”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na ważny aspekt życia jakim jest: bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym  oraz promowanie właściwych postaw wśród młodzieży szkolnej. Do akcji przystąpiło 1582 uczniów, łańcuch miał długość 911 metrów.