REKORD W RKO

Za nami próba pobicia rekordu z WOŚP w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą liczbę osób! Akcja odbyła się 16 października br. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Jej celem była popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Punktualnie o godz. 12:00, na znak dany przez J.Owsiaka za pośrednictwem transmisji internetowej, w całej Polsce rozpoczęła się półgodzinna akcja bicia rekordu w RKO. W naszej szkole wzięło w niej udział 291 uczniów oraz 18 instruktorów i wolontariuszy. Na 14 fantomach rozmieszczonych na sali gimnastycznej, przeprowadzali oni resuscytację krążeniowo – oddechową, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze. Uczniowie znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem, gdyż bezpośrednio przed przystąpieniem do akcji obejrzeli film instruktażowy z prowadzonej resuscytacji, a kilka dni wcześniej, podczas Dnia Ratownika, taki pokaz i ćwiczenia praktyczne na fantomach przeprowadzili dla nich wolontariusze Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników pod okiem Pani Małgorzaty Bajer. W czasie zajęć pokazowych i ćwiczeniowych oraz samej akcji bicia rekordu wszyscy nasi szkoleniowcy stosowali środki do dezynfekcji fantomów oraz czuwali nad prawidłową techniką i tempem prowadzonej resuscytacji. Po wspólnym odliczeniu ostatnich sekund akcji rozległy się brawa i okrzyki radości.

Jeszcze nie wiemy, czy przyczyniliśmy się do pobicia rekordu Polski z 2015 r., kiedy to jednoczesną resuscytację prowadziło ponad 92 tys. osób. Bądźcie cierpliwi, wkrótce poznamy wyniki…

Na obecną chwilę jednego jesteśmy pewni: pobiliśmy jeden z naszych dotychczasowych szkolnych rekordów w RKO:

2015 r. – największa liczba uczniów biorących udział w biciu Rekordu w RKO: 253 osoby;

2016 r.- rekordowa liczba fantomów pozyskanych na cele akcji: 22 manekiny ćwiczeniowe;

2017 r.- największa liczba szkoleniowców: 22 osoby.

Rok 2018 jest rekordowy pod względem liczby uczniów biorących udział w jednoczesnej resuscytacji – 291 osób!

Należy nadmienić, iż po raz piąty przystąpiliśmy do akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale po raz pierwszy w kamizelkach odblaskowych. Wydarzenie to jest bowiem wpisane w działania, które nasza placówka realizuje w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.

Uczniowie objęci akcją:

  • 2a (realizacja programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”)
  • 3a, 3b, 3c, 3d
  • 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f
  • 6a, 6b, 6c, 6d, 6e
  • członkowie Szkolnego Koła PCK – kl. 5-6.

Instruktorzy i wolontariusze biorący udział w tegorocznej akcji:

  • Myślenicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Psami: p.Karolina Komperda, p.Elżbieta Zagól
  • Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna: p.Maja Ingarden, Karolina Ingarden, Paulina Słodka
  • Szkoła Młodych Ratowników: Roksana Gorączko, Kinga Oliwa, Jakub Sroka, Joanna Wyrostek, Dawid Zięba
  • nauczyciele SP nr 2, realizatorzy Programu Edukacyjnego WOŚP Ratujemy i Uczymy Ratować: p.Elżbieta Ślusarczyk, p.Anna Zahel (koordynator akcji)
  • Szkolne Koło PCK: p.Sylwia Nosal, Magdalena Jagiełło, Iga Jamrozik, Kasperek Kuba, Sara Suder, Wiktoria Rożek, Zofia Żądło.

Wszystkim wyżej wymienionym osobom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy, za poświęcony czas oraz użyczenie nam fantomów na czas trwania akcji.

Słowa podziękowania kierujemy również do:

p.Małgorzaty Bajer -Kierownika Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach – za życzliwość, finansowe wsparcie akcji na terenie naszej szkoły (przygotowanie dla wszystkich uczestników materiałów wskazanych przez WOŚP, zapewnienie części środków do dezynfekcji fantomów) oraz udostępnienie 7 manekinów ćwiczeniowych na potrzeby akcji.

przedstawicieli lokalnych mediów za objęcie akcji patronatem medialnym (KMY.pl, dziennikpolski24.pl)

Ponadto przypominamy, że na stronie internetowej WOŚP dostępne są materiały przydatne do nauki pierwszej pomocy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Anna Zahel