ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, święto to nazywamy Dniem Nauczyciela.

W tym roku dzień ten świętowaliśmy w poniedziałek – 15. października. Uczniowie od samego rana składali swoim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia.

Po lekcjach odbył się uroczysty apel, na który zostali zaproszeni uczący nauczyciele oraz ci, którzy znajdują się już na emeryturze, a kiedyś również uczyli w naszej szkole, obecni byli również uczniowie – przedstawiciele każdej klasy i członkowie Rady Rodziców.

Pani dyrektor Beata Chrapek – Paciorek w swoim przemówieniu podsumowała trudną, ale jakże wdzięczną pracę pedagoga. Podziękowała nauczycielom za ich codzienny wysiłek, jaki wkładają w kształcenie oraz wychowanie młodego pokolenia. Wyrazem docenienia tej pracy było wręczenie wybranym nauczycielom Nagród Dyrektora Szkoły. Otrzymali je:

Lp. Nazwisko i imię
1. Danek Agata
2. Dąbrowska Małgorzata
3. Dziurdzia Anna
4. Grzechacka Monika
5. Pawlak Marta
6. Łazoryk Ewa
7. Mistarz Agnieszka
8. Nosal Agnieszka
9. Pacek Beata
10. Róg Marzena
11. Słowik Jarosława
12. Stanisz-Trzcińska Iwona
13. Tondera Lucyna
14. Wróblewska Alicja
15. Tatar Tomasz
16. Jaśkowiec Maria
17. Biel Tomasz
18. Tobolewicz Magdalena
19. Zahel Anna
20. Zygmunt Renata
21. Górka Iwona
22. Latosiewicz Maria
23. Matelowska Eliza
24. Baranek Edyta
25. Chmiel Mirosława
26. Wiącek Zbigniew
27. Miętka Magdalena
28. Urbańczyk Małgorzata
29. Mosiężny Sławomir
30. Ciałowicz Joanna
31. Lenart Jadwiga
32. Salawa – Ogórek Teresa
33. Dziura Krzysztof
34. Pardyak Anna
35. Baczyńska Beata
36. Pitak Anna
37. Biela Paweł
38. Święch Dorota
39. Mirek Zdzisław

Następnie głos został oddany szkolnej grupie teatralnej „Jedynka”, która specjalnie na tę okoliczność przygotowała montaż słowno-muzyczny. Uczniowie pod opieką pana Zbigniewa Wiącka w zabawny sposób przedstawili pracę nauczycieli pokazując blaski i cienie tego zawodu, ale też wlewając w nich mnóstwo optymizmu z racji… zbliżających się wakacji.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Tekst: M. Tobolewicz

Foto i wpis: P.Biela