OGŁOSZENIA – CZWARTEK 4.10.2018 r.

OGŁOSZENIE nr 1

W dniu 04 października 2018 r. o godz. 8:00 w auli (sala nr 15 budynek B) odbędzie spotkanie z burmistrzem Maciejem Ostrowskim. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele klas siódmych, ósmych oraz gimnazjalnych (2 uczniów z każdej klasy) oraz  następujący nauczyciele.

Wychowawców proszę o wyznaczenie po dwie osoby z klasy jako przedstawicieli na spotkanie.

Klasy udają się  pod opieką następujących nauczycieli:

Klasa 7a – dr Tomasz Tatar

Klasa 7b – mgr Ewelina Zlezarczyk

Klasa 7c – mgr Agata Danek

Klasa 7d – mgr Sławomir Mosiężny

Klasa 7e – mgr Edyta Baranek

Klasa 8a – mgr  Wojciech Kaźnica

Klasa 8b – mgr Alicja Wróblewska

Klasa 8c – mgr Katarzyna Birnbaum

Klasa 8d – mgr Alicja Możdżeń

Klasa 8e – mgr Patrycja Szlachetka – Stalmach

Klasa 8f – mgr Alicja Burkat

Klasa 3a – mgr Teresa Salawa – Ogórek

Klasa 3b – mgr Zbigniew Wiącek

Klasa 3c – mgr Anita Wygona – Wątor

Klasa 3d – mgr Katarzyna Twardosz

Klasa 3e – mgr Joanna Ciałowicz

Klasa 3f – mgr Jadwiga Lenart

 

W związku z tym następujące klasy przychodzą na 8:45 :

Klasy siódme – 7a, 7b, 7d, 7e

Klasy ósme – 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f

Klasy trzecie gimnazjalne – 3c, 3d, 3e, 3f


OGŁOSZENIE nr 2

W dniu 04 października 2018 r. wszystkie klasy 8 i część 7 udają  do MOKiS- u na spektakl pt. „Pan Tadeusz”. Wyjście jest o godz.11:45. Czas trwania spektaklu 75 minut.

Po zakończeniu  przedstawienia nauczyciele odprowadzają uczniów pod szkołę i wtedy uczniowie rozchodzą się do domu lub udają się na obiad do świetlicy szkolnej.

Klasy udają się  pod opieką następujących nauczycieli:

Klasa 7a – dr Tomasz Tatar

Klasa 7c – mgr Krystyna Oliwa

Klasa 7d – mgr Monika Grzechacka

Klasa 7e – mgr Alicja Możdżeń

Klasa 8a – mgr Izabela Leżańska

Klasa 8b – mgr Alicja Wróblewska

Klasa 8c – mgr Sławomir Mosiężny

Klasa 8d – mgr Jadwiga Lenart

Klasa 8e – mgr Anna Woźniak

Klasa 8f – mgr Ewa Łazoryk