REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”

I Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:  mgr Justyna Horabik- Gruszeczka,  mgr Monika Grzechacka, mgr inż.Tomasz Biel.

II Adresat

Konkurs jest organizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2w Myślenicach. Ma charakter jednoetapowy i jest przeznaczony dla uczniów klas I- VIII oraz klasy III oddziałów gimnazjalnych z uwzględnieniem kategorii wiekowych:

  • Klasy I- III
  • Klasy IV- VI
  • Klasy VII- VIII oraz klasy III oddziałów gimnazjalnych

III Cele konkursu

Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów ruchu drogowego, przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym,  kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze, inspirowanie uczniów do kształtowania umiejętności dostrzegania wpływu warunków atmosferycznych i pór roku na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

IV Przedmiot oceny konkursowej

Komisja Konkursowa będzie oceniać walory prac plastycznych,  ich zgodność z tematem oraz ich estetykę. Najciekawsze prace będą prezentowane na wystawie pracy na holu szkoły.

V Wymogi pracy i ich ocena

Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie przez uczniów w dowolnej technice formacie A2. W pracy powinny być zawarte elementy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym ( np; odblaski, kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe, pasy bezpieczeństwa w samochodzie, itp.), oraz zastosowanie nowych elementów (śluza rowerowa, sierżant rowerowy) które od niedawna zostały wprowadzone do ruchu drogowego. Przy  koncepcji pracy autor ma dowolność wyboru.

Dokonując oceny prac Komisja będzie brała pod uwagę między innymi następujące kryteria: zgodność z tematem, kompozycję pracy, jej walory estetyczne, oryginalność.

Na odwrocie należy zamieścić metrykę pracy zawierającą:

  1. Tytuł pracy.
  2. Nazwisko o imię ucznia (wiek, klasa).

VI Miejsce i termin oddawania prac

Prace należy dostarczyć do dnia 12.10.2018r.  do pana Tomasza Biela, pani Moniki Grzechackiej lub pani Justyny Horabik- Gruszeczki.

VII Sposób ogłoszenia wyników

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas podsumowania akcji ,,Odblaskowa szkoła’’ ( termin podamy w późniejszym terminie)

VIII Nagrody

Uczniowie, którzy wykonają najlepsze prace otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać u pana Tomasza Biela, pani Moniki Grzechackiej oraz pani Justyny Horabik- Gruszeczki.