SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS IV – VI

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV – VI odbędzie się

21 marca 2018r. o godz. 8.50

w szkolnej bibliotece.

Uczestnicy przygotowują repertuar do jednej, wybranej formy konkursu.

1.Turniej Recytatorski – repertuar obejmuje 2 utwory o dowolnej tematyce: krótki fragment prozy i utwór poetycki.

Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 5 minut.

2.Turniej Wywiedzione ze Słowa :

  • repertuar obejmuje dowolny tekst (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
  • forma prezentacji powinna zostać wzbogacona o dodatkowe elementy (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, z ruchem, z rekwizytem, z elementami pantomimy).

Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 7 minut.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

  • dobór tekstów do możliwości wykonawczych recytatora,
  • interpretacja utworu,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Dodatkowo w turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględni:

  • celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii i innych elementów wspomagających interpretację),
  • kompozycję sceniczną występu.

Zgłoszenia do szkolnego konkursu należy dostarczyć do dnia 16 marca 2018r. do pani Moniki Lemaniak.

Zwycięzcy konkursu wezmą udział w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych i Klas Gimnazjalnych o Myślenicki Laur Recytacji 2018 r. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Maciej Ostrowski.

Terminy:

  • Eliminacje międzyszkolne – 12, 13 kwietnia 2018r.
  • Eliminacje finałowe – 23, 24 kwietnia 2018r.

Dokładny regulamin na stronie: http://mokis.myslenice.pl/index.php/wydarzenia-artystyczne