SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 7 Z POLICJANTEM

W dniu 05.10.2017 r. w budynku naszej szkoły przy ulicy Sobieskiego odbyły się spotkania uczniów klas siódmych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach p. Szymonem Salą. Całość została zorganizowana przez p. pedagog Mirosławę Chmiel. W czasie spotkania młodzież mogła dowiedzieć się o odpowiedzialności karnej nieletnich, zagrożeniach związanych z cyberprzemocą i konsekwencjach prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych takich jak chociażby Fcebook, Twitter itp.

Na zakończenie uczniowie mogli również zadawać pytania. Dotyczyły one często tematyki Internetu, a także konsekwencji jakie może ponieść młody człowiek w wieku dorastania w przypadku niewłaściwego wykorzystania komputera i sieci Internet.

Było to bardzo pouczające i dobre spotkanie dla młodzieży.


wpisu dokonał Paweł Biela