VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA JUŻ ZA NAMI!

Obchodzony po raz drugi przez naszą szkołę Dzień Tabliczki Mnożenia przeszedł do historii. Z roku na rok przynosi on coraz więcej pomysłów i lepszą zabawę. Tradycyjnie w akcji brała udział cała społeczność szkolna. Tak, jak w poprzednim roku przygotowania ruszyły pełną parą na tydzień przed finałowym dniem akcji, który w tym roku przypadł na dzień 29 września. Poza przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, koordynatorzy wyłonili najlepszych uczniów do pracy w komisjach szkolnych. W ostatnim tygodniu korytarze szkolne oraz sale matematyczne zostały udekorowane plakatami. Na schodach została umieszczona tabliczka mnożenia, dzięki której uczniowie mogli na przerwach utrwalać jej znajomość. Ponadto koordynatorzy opracowali i przygotowali zestaw gier i zabaw, które były przeprowadzane na lekcjach matematyki w dzień finału akcji.

Od godziny 8:00 komisje egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla uczniów klas IV – VI. Wybierano los z pięcioma trudnymi przypadkami mnożenia. Jeżeli uczestnik akcji w określonym czasie podał wszystkie poprawne odpowiedzi zdobywał tytuł: MT EXPERT.Następnie uczniowie wracali na lekcje, by potem według harmonogramu wziąć udział w przygotowanych dla nich grach i zabawach matematycznych.

Punktem finałowym tegorocznej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia było wręczenie certyfikatów potwierdzających znajomość tabliczki mnożenia wszystkim, którzy pomyślnie zdali egzamin. Niecodzienny sposób sprawdzania „tabliczkowej wiedzy” wywołał wiele pozytywnych emocji zarówno wśród uczniów jak i dorosłych.

Otrzymane certyfikaty są motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole.

Gratulujemy wszystkim, którym udało się zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia i dziękujemy za udział w akcji.

Koordynatorzy:

Monika Grzechacka, Marzena Róg


Galeria zdjęć:


wpisu dokonał Paweł Biela