PROGRAM SYNAPSY

Nasza szkoła wzięła udział w Konkursie Lokalnych Projektów Edukacji Kulturowej Dzieci i Młodzieży – SYNAPSY.

Program SYNAPSY jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które są odpowiedzialne za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Partnerzy programu SYNAPSY to m.in.:

  • Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
  • Kuratorium Oświaty w Krakowie
  • Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji programu aplikację składało 170 osób. Komisja wybrała do realizacji 9 projektów w Małopolsce. Wśród nich jedyny program z powiatu myślenickiego –„O!SWOJE!NI W PRZESTRZENI” autorstwa naszej nauczycielki Jarosławy Słowik. Będzie on realizowany w Szkole Podstawowej nr2 w Myślenicach od 21 sierpnia 2017 do 31 października 2017.

Projekt jest skierowany do szóstoklasistów, którym umożliwi zrealizowanie działań opartych na swoich pasjach. Zakłada stworzenie mapy pomysłów, połączenie ich w kreatywny sposób, zaangażowanie członków grupy rówieśniczej, wystąpienie z propozycją dostosowania oferty lokalnej do zgłoszonych potrzeb, opracowanie planu działań, zainspirowanie i podzielenie się wypracowanym programem z rówieśnikami i pozostałymi rocznikami gimnazjalistów.

Główny partner projektu – GRAŻYNA KOSIBA, animatorka kultury

Partnerstwa w projekcie: Sp2 w Myślenicach, lektorzy, wolontariusze: nauczycielki Szkoły Podstawowej nr2 w Myślenicach, rodzic- lektor, MOKiS, Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze, rodzice wolontariusze, MBP, Małoposka Szkoła Gościnności (Zarabie), MYŚLENICE Itv, Gazeta Myślenicka.

Realizatorzy projektu: Schronisko PTTK Kudłacze, Obserwatorium Astronomiczne UJ na Lubomirze, instruktor survivalu, aktorka Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie.