Kategoria: Wszystkie wpisy

WITAJ 3 MAJ!

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa ojczyzna i patriotyzm uczniowie kl. Vd i Ve zaprezentowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie pod opieką nauczycieli: p. T. Szlachetki, p. B. Dziurdzi, p. A. Możdżeń oraz p. P. Gablankowskiego.

POMAGAMY MISJOM

To, co robimy, jest tylko kroplą w oceanie.

Jednak, gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy.

 św. Matka Teresa z Kalkuty

Te wspaniałe słowa towarzyszyły nam podczas organizacji akcji mających na celu pomoc pani Kasi Jawor. Ta wspaniała myśleniczanka jest misjonarką świecką pracującą w Peru. Inicjatorami i organizatorami akcji byli katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach.

WYCIECZKA DO BOCHNI

W dniu 26.04.2017 roku klasy trzecie pojechały na wspaniałą wycieczkę do  Kopalni Soli w Bochni. Kopalnia  ta wpisana jest na listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, początki jej sięgają roku 1248.

LAUREACI MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO – KLASY II i III

W dniu 25.04.2017 r. odbyły się finałowe przesłuchania Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji 2017 r. dla uczniów szkół podstawowych.  

Wszystkim laureatom gratulujemy, a pozostałych uczniów zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.

ZWYCIĘSTWO W ELIMINACJACH POWIATOWYCH!

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyły się w naszej szkole Eliminacje Powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.

Nasza reprezentacja, składająca się z Patryka Michalika (IV e), Julii Węgrzyn (IV c), Magdaleny Latosiewicz (IV e) oraz Macieja Ciępki (IV d),  zajęła I miejsce.

Ponadto Patryk Michalik otrzymał dwie nagrody indywidualne. Został najlepszym uczestnikiem całego turnieju, jak również uzyskał najlepsze wyniki na torze sprawnościowym.

MISTRZ MATEMATYKI KLAS TRZECICH

W naszej szkole od wielu lat corocznie organizowany jest Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas trzecich. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów matematyką. Stymulowanie aktywności poznawczej dziecka uzdolnionego.W tym roku szkolnym konkurs matematyczny klas trzecich odbył się 21 kwietnia. Wzięło w nim udział 28 uczniów. Trzecioklasiści musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, rozwiązywania zadań tekstowych. Zakres tematyczny obejmował: dodawanie i odejmowanie w zakresie tysiąca, mnożenie i dzielenie w zakresie tysiąca, porównywanie różnicowe, widomości i umiejętności praktyczne. 

Mistrzem matematyki klas trzecich został Szymon Żegleń z klasy 3 c. 

LAUREACI MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

W dniu 25.04.2017 r. odbyły się finałowe przesłuchania Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego o Myślenicki Laur Recytacji 2017 r. dla uczniów szkół podstawowych. Usłyszeliśmy utwory polskich i zagranicznych twórców. Oceniano właściwy dobór i pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję i interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, że potrafią nie tylko recytować, ale także interpretować przygotowane teksty. Nagrodą za ich pracę jest uznanie jury, które doceniło młodych ludzi,  przyznając im wysokie lokaty.

AGNIESZKA LAUREATKĄ MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU HUMANISTYCZNEGO!

Bardzo miło nam poinformować, że tegoroczną laureatką konkursu została uczennica klasy VI b – Agnieszka Biela. Uroczyste podsumowanie Finału Małopolskiego Konkursu Humanistycznego odbyło się 24 kwietnia w Nowym Sączu.

Z rąk przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wydziału Edukacji m. Nowego Sącza otrzymała zaświadczenie uprawniające ją do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, a także do przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów rekrutacji na terenie całej Polski.

ZWYCIĘSTWO W GMINNYCH ZAWODACH PIERWSZEJ POMOCY

6 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Głogoczowie odbyły się Gminne Zawody Pierwszej Pomocy. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Maja Błachut (VIc), Jagoda Nowak (VIf) i Emilia Pietrzak (VIf) zajęła I miejsce.

W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Część teoretyczna i praktyczna zawodów była dostosowana do poziomu wiedzy i umiejętności odrębnie dla trzech poszczególnych etapów kształcenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r.

„ŚPIEWAM SERCEM”

Ania Nowak, uczennica kl.VId reprezentowała naszą szkołę podczas II Rejonowych Konfrontacji Muzycznych Osób Niepełnosprawnych „Śpiewam Sercem” zorganizowanych 3 kwietnia br. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice.

MISTRZ ORTOGRAFII KLAS TRZECICH

W naszej szkole od wielu lat corocznie organizowany jest Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich.Celem konkursu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności i nawyków ortograficznych.W tym roku szkolnym konkurs ortograficzny klas trzecich odbył się 24 kwietnia. Wzięło w nim udział 26 uczniów.Trzecioklasiści musieli wykazać się umiejętnością poprawnej pisowni ortograficznej i interpunkcji rozwiązując krzyżówkę, rebusy oraz uzupełniając wyrazy i teksty brakującymi literami.

„Mistrzem ortografii”  klas trzecich została  Maja Piesakowska z klasy 3 f. 

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DLA MATEUSZA ŻEGLENIA I JAKUBA TYRAŁY

Stypendia marszałka to bardzo prestiżowa forma wyróżnienia najwybitniejszych małopolskich uczniów. Ubiegający się o włącznie do grona stypendystów marszałka uczniowie musieli wykazać się nie tylko bardzo wysoką średnią ocen, ale i osiągnięciami w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. . Na rok szkolny 2016/2017 przyznano łącznie 146 stypendiów dla Uczniów szczególnie uzdolnionych w kategorii szkoła podstawowa, a o przyznaniu go decydowała pozycja na liście rankingowej.

V GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY

Dnia 25 kwietnia 2017 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Borzęcie odbył się V Gminny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice.

Dzieci zmagały się z różnymi zadaniami przyrodniczymi. Rozwiązywały krzyżówkę, zagadki, rozpoznawały rośliny oraz owady. Musiały wykazać się też dbałością o nasze środowisko.