Kategoria: Projekty

BARDZO MŁODA KULTURA – ZWYCIĘSKI PROJEKT W NASZEJ SZKOLE

http://mik.krakow.pl/2019/08/26/bardzo-mloda-kultura-2019-2021-rozstrzygniecie-konkursu-projektow/

Szkoła Postawowa nr 2 w Myślenicach będzie beneficjentem projektu „doLAStamy”, który  dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Główni partnerzy projektu to Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha i Nadleśnictwo Myślenice.

Do wakacyjnego konkursu projektów w Małopolsce zostali zaproszeni nauczyciele i animatorzy kultury. Wśród nich nauczycielka naszej szkoły, której praca zdobyła najwyższą liczbę punktów jurorskich i została wybrana do realizacji w terminie od 16 września do 31 października 2019. Zapraszamy do śledzenia relacji z projektu na stronie naszej szkoły. 

LEKCJE WYCHOWAWCZE

W nowym roku szkolnym zachęcamy do skorzystania z gotowych scenariuszy lekcji wychowawczych, związanych z emocjami i sztuką, komunikacją, aranżacją przestrzeni i wykorzystaniem ruchu w procesie grupowym.

Publikacja „lekcja wychowawcza” powstawała od marca do lipca 2019 w ramach projektu SpołEd warszawskiego Centrum Cyfrowego z udziałem 20 wychowawców z całej Polski, w tym nauczycielki naszej szkoły Ady Słowik.

DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dnia 14 czerwca w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Dzień Języka Angielskiego. Projekt składał się z kilku elementów: przedstawienia w języku angielskim pt . Cinderella –zaprezentowanym przez uczniów klasy 8 f,  lektury bajki dla klas 1-3 – „The Hungry Dog ” – przeczytanym przez uczennicę klasy 8 c Karolinę Zubek, (ilustracje do bajki wykonali uczniowie klas 8b, 8d, 8e, 8f), oraz książeczki stworzonej na podstawie bajki „The Very Hungry Caterpillar” przez Adriannę Majewską uczennicę klasy 8b. (Książeczka dostępna jest  na stronie internetowej szkoły). Swój wkład w Dzień Języka Angielskiego miały także klasy  4e  i 4h  które wykonały ilustracje do bajki Cinderella . Zostały one  zaprezentowane jako element dekoracji.

BEZPIECZNA SZKOŁA – TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA!

Uczniowie klasy Vg  wzięli udział w organizowanym przez wychowawcę P. Ewę Łazoryk ,  warsztacie  pt. „Bezpieczna szkoła – nasza wspólna sprawa!

Warsztat rozpoczął  się dyskusją na temat  , czym jest stres i jak sobie z im radzić.  Szczególnie zainteresowanie  uczniów wzbudził temat „hejtu” oraz agresji wśród rówieśników. Uczniowie znaleźli wiele skutecznych sposobów jak się przed nimi bronić, gdzie szukać pomocy i jak  mu  przeciwdziałać. Uczniowie poruszyli  także temat uzależnienia od telefonu  oraz komputera. W drugiej części warsztatu uczniowie własnoręcznie wykonali spersonalizowane torby, uszyte z  ekologicznego materiału.  Napisy na torbach  są wyrazem przemyśleń uczniów,  zawierają treści motywujące do czynienia dobra, pokazujące dobre trendy a wiec mają wymiar edukacyjny.

WYCIECZKA DO KRAKOWA W RAMACH INNOWACJI MATEMATYCZNO–HISTORYCZNEJ

Uczniowie klasy VIe w ramach innowacji pedagogicznej „Zadania geometryczne w świetle historycznych obiektów Krakowa” realizowanej w naszej szkole pod kierunkiem nauczycieli: Anny Góreckiej i  Marzeny Róg w dniu 10 maja 2019 r. uczestniczyli w wycieczce do Krakowa.

Celem naszej innowacji jest pokazanie związku matematyki z historią, rozwój kreatywnego myślenia oraz pogłębienie matematyczno – historycznych zainteresowań uczniów. Innowacyjność programu polega na dokonaniu obliczeń powierzchni dachów oraz elewacji wybranych obiektów historycznych tego miasta.

CERTYFIKAT AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Po raz czwarty nasza szkoła z sukcesem zakończyła starania o przyznanie certyfikatu Akademii Bezpiecznego Puchatka (tym razem jest to już X edycja), programu prowadzonego przez firmę Maspex z Wadowic.

Celem Puchatkowego programu jest uczenie pierwszoklasistów bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w domu, w internecie, w szkole i w czasie zabawy. W ramach programu uczniowie klas I z pomocą swoich wychowawczyń i rodziców pracowali na specjalnych kartach edukacyjnych oraz wzięli udział online w szkolnej pracowni komputerowej w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. Test został przygotowany w formie pisemnej i obrazkowej, można było  również odsłuchać pytania, czytane przez lektora. Po zakończeniu testu  dzieci otrzymały informacje, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły sprawdzić, które odpowiedzi są poprawne, ponieważ celem testu było nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale również nauka. Wszyscy uczniowie zaliczyli test pozytywnie. Dzięki programowi uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania w zaistniałych zagrożeniach, dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe i wakacje, utrwalili znajomość numerów telefonów alarmowych.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

W czwartek, 28 lutego odbyły się kolejne warsztaty artystyczne w ramach projektu EuroArTeam.  W projekcie biorą udział uczniowie różnych klas naszej Szkoły.

Podczas pierwszego spotkania w ramach tego interesującego projektu mieliśmy okazję poznać siedzibę ASP w Krakowie oraz obejrzeć wystawę w galerii Bunkier Sztuki.

JĘZYKOWE I GEOGRAFICZNE WARSZTATY W RAMACH INNOWACJI EUROARTEAM

W dniu 20.02.2019r, o godzinie 16:00, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach im. Bohaterów Westerplatte odbyło się kolejne warsztaty w ramach innowacji pedagogicznej „EuroArTeam”.

JUBILEUSZ MATEMATYKI W DWÓJCE

Rok 2019 został ustanowiony w całej Polsce Rokiem Matematyki. Jego ideą jest uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw. Z tej okazji nasza szkoła również rozpoczyna świętowanie . . .

100 KARTEK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

Jednym ze sposobów świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było włączenie się naszej szkoły w projekt innowacyjny „100 kartek na 100-lecie odzyskania niepodległości. A to Polska właśnie”. W ramach tej akcji uczniowie napisali pozdrowienia z Myślenic i wysłali je do innych szkół. Kartek wysłaliśmy dokładnie 100. Nasi uczniowie w swoich pozdrowieniach zachęcali do odwiedzenia Myślenic podkreślając walory turystyczne regionu, w którym mieszkamy.

WYJAZD NA ASP

W dniu 29.11.2018 wybraliśmy się na ASP (Akademię Sztuk Pięknych) w Krakowie, w ramach projektu związanego z żywym obrazem. Odwiedziliśmy również Bunkier Sztuki, a w nim wystawę pt. „Nowy Wschód”, w sztuce artystów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

100 ZADAŃ NA STULECIE!!!

Uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości można na wiele sposobów. Pani Monika Grzechacka nauczyciel matematyki zachęca do wzięcia udziału w projekcie  „100 zadań na stulecie”. Od 20.09.2018r. do dnia 7.11.2018r. każdy z uczestników będzie miał za zadanie rozwiązać 3 zadania matematyczne, które będą opublikowane na stronie szkoły oraz zawieszone na tablicy ogłoszeń obok sali 215.

Uczestnicy projektu samodzielnie rozwiązują zadania w domu i po danym tygodniu rozwiązania zadań na kartkach oddają do pani Moniki Grzechackiej z przygotowaną na ten cel okolicznościowym znakiem poświęconym tematyce związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

“EUROPE IN PERSPECTIVE:INTERNATIONAL”

28 reprezentantów z 12 krajów Europy eksplorowało różnorodność i międzykulturową współpracę w edukacji w czasie sześciodniowej konferencji CCE (Creativity Culture & Education) zorganizowanej w Newcastle.

Do tej połączonej z intensywnymi warsztatami sesji zostali zaproszeni artyści i pedagodzy – w tym dwie nauczycielki z Polski. Znalazła się wśród nich pracująca w naszej myślenickiej SP nr 2 – Jarosława Słowik: